December 18, 2022

Bạn có trả thuế với Robinhood không?


Số tiền thuế bạn phải trả đối với cổ phiếu Robinhood phụ thuộc vào việc bạn có kiếm được lợi nhuận hay không. Bạn chỉ phải trả thuế nếu bạn bán một cổ phiếu với giá cao hơn số tiền bạn đã trả cho nó. Nếu bạn bán một cổ phiếu để kiếm lợi nhuận trong vòng một năm hoặc ít hơn kể từ khi mua nó, bạn sẽ bị đánh thuế theo thuế suất lãi vốn ngắn hạn.

READ  Bạn có nên xuống trung bình không?
avatar

Jason Thurston

You May Also Like

Làm thế nào để bạn xác định một chất xúc tác?

một lợi thế của một kế hoạch cổ phiếu hạn chế là gì?

Điều gì làm cho một cổ phiếu bán quá mức?

Chuyển TD Ameritrade mất bao lâu?

Bitcoin bị mua quá mức hay bán quá mức?